Gwarancja

Na wszystkie usługi stomatologiczne wykonane w Dental Studio bis Pacjenci otrzymują gwarancję. Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu oraz regularne profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu.

WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE

-gwarancji udzielamy na 1 rok
-w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
-w przypadku bruksizmu – 6 miesięcy

WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

-gwarancji udzielamy na 1 rok
-w przypadku braków w uzębieniu lekarz nie może udzielić gwarancji
-w przypadku bruksizmu 6 miesięcy, lub zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych

UZUPEŁNIENIA PORCELANOWE

-gwarancji udzielamy na 2 lata
-w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
-jeśli Pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe w ciągu 6 miesięcy gwarancję możemy przedłużyć do 5 lat
-w przypadku bruksizmu – zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych

PROTEZY RUCHOME

-gwarancji udzielamy na 2 lata
-w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu udzielamy gwarancji na 3-6 miesięcy
-po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych lekarz może przedłużyć gwarancję
-w przypadku bruksizmu – zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych

IMPLANTY

-gwarancji udzielamy na 5 lat
-w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
-w przypadku bruksizmu – zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

-prac tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)
-prac przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
-jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowege
-leczenia zębów mlecznych
-leczenie endodontyczne
-w pracach protetycznych: gdy uzupełniane są tylko częściowe braki zębowe skutkiem czego może dojść do przeciążeń w jamie ustnej, a tym samym do uszkodzenia samej pracy.

 

NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU:

-niedostatecznej higieny jamy ustnej
-nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
-nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych minimum co 6 miesięcy, niezgłaszanie się na wyznaczone wizyt przez lekarza
-nieszczęśliwych wypadków / urazów mechanicznych
-naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
-istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii)
-korekt wykonanych poza Dental Studio bis przez innego lekarza bądź technika
-złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia
-złamania koron zębów po leczeniu kanałowym nie odbudowanych protetycznie
-niezgłoszenia się pacjenta na odbiór pracy protetycznej do 2 tygodni od momentu ukończenia pracy przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów)

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.

 

 

Stomatologia estetyczna - Lublin. Zadbaj o zdrowy i piękny uśmiech w gabinecie Dental Studio Bis

Więcej

Leczenie protetyczne - Lublin

Więcej

Leczenie zaburzeń narządu żucia

Więcej

Leczenie kanałowe zębów

Więcej

Choroby przyzębia - periodontologia

Więcej

Profilaktyka i leczenie próchnicy

Więcej

Chirurgia stomatologiczna - LUBLIN

Więcej

Profilaktyka - Dental Studio Bis Lublin

Więcej

Implanty - doskonała imitacja naturalnego zęba

Więcej

Najnowszej generacji Laser Diodowy Elexxion Claros

Więcej

Terapia chrapania SNORE 3 - Lublin

Więcej

Fotoaktywna terapia dynamiczna (PDT)

Więcej

Fototermalna Terapia Laserowa - Dental Studio Bis

Więcej

Medycyna estetyczna - Lublin

Więcej

Dental Studio Bis - Gwarancja

Więcej