Profesjonalna asystentka stomatologiczna

Termin: 26 05 2017
Prowadzący: dr n. med. Magdalena Klijer, dypl. higienistka stomatologiczna Edyta Chylińska
Miejsce: Dental Studio bis., ul. Smyczkowa 4/61 20-844Lublin
Wolne miejsca:8

Program kursu:
Część teoretyczna
Do głównych zadań asystentki stomatologicznej należy :pomoc dentyście w czasie trwania zabiegów, dbałość o stanowisko pracy przed i po zabiegach, przygotowanie leków i materiałów, przygotowanie narzędzi do pracy i ich dezynfekcja, sterylizacja i konserwacja urządzeń, prowadzenie terminarza pacjentów, segregacja i gospodarowanie odpadami, stosowanie programu do obsługi pacjenta, opracowanie dokumentacji na zlecenie dentysty, kontakt z pracownia protetyczna.
Nasze szkolenie pozwala nabyć umiejętności w zakresie:
– przygotowania gabinetu i stanowiska pracy stomatologa
– pomocy przy wykonywaniu zabiegów stomatologicznych
– przygotowania i przechowywania narzędzi, materiałów i leków
– prowadzenia dokumentacji dotyczącej administrowania gabinetem, zarządzania dokumentami medycznym.
– aseptyki i antyseptyki
– materiałów stosowanych w gabinecie
– podstaw obsługi radiografii cyfrowej
Część praktyczna
-przygotowanie stanowiska pracy dla lekarza
– przygotowanie dokumentacji medycznej, ankieta dotycząca zdrowia pacjenta, zgody na zabiegi, karta pacjenta.
– przygotowanie pacjenta do badania rtg, wykonanie badania radiologicznego
– postępowanie po zabiegu stomatologicznym ze stanowiskiem pracy
– dezynfekcja i sterylizacja narzędzi
– przygotowanie narzędzi do sterylizacji w autoklawie, podstawy obsługi autoklawu
– postępowanie z materiałami stomatologicznym w podstawowym zakresie

Szkolenie kierowane jest do asystentek i higienistek stomatologicznych.
Czas trwania kursu: 9-17
Koszt uczestnictwa: 370 pln
Szkolenie kończy się wystawieniem certyfikatu.
Zapewniamy: profesjonalną kadrę, miła atmosferę, warsztat praktyczny, w przerwie przekąski , kawę i herbatę.

Kontakt:
email: dentalstudiobis.lublin@gmail.com
tel. 608 33 55 63

politykę prywatności