Nasz zespół

Dr n. med. Magdalena Klijer

W 1995 roku ukończyłam studia na wydziale stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie. Następnie rozpoczęłam pracę w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie, na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta.W 1998 roku uzyskałam I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej w Lublinie, a w 2001 roku II stopień specjalizacji z stomatologii zachowawczej w AM Lublinie. W 2001 uzyskałam także stopień doktora nauk medycznych, a moja praca uzyskała wyróżnienie. Jestem współautorem wielu prac naukowych zamieszczonych w polskich czasopismach stomatologicznych, tj. Magazyn Stomatologiczny, Czasopismo Stomatologiczne, Twój Przegląd Stomatologiczny. Brałam również czynny udział w wielu konferencjach i kongresach stomatologicznych prezentując prace naukowe. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu kursach doszkalających m.in. z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki stomatologicznej, implantologii, endodoncji – leczenia kanałowego zębów.Pomimo dużego doświadczenia, w dalszym ciągu mam zamiar podnosić swoje kwalifikacje, aby zapewnić pacjentom wysoki poziom usług stomatologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod leczenia.

 Dr n. med. Beata Petkowicz

Kierownik Zakładu Medycyny Jamy Ustnej i Poradni Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej, doświadczony klinicysta z zakresu chorób błony śluzowej jamy ustnej i chirurgii stomatologicznej. Dr n. med. Beata Petkowicz jest wykładowcą akademickim, uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów, organizatorem warsztatów oraz kursów z zakresu zdrowia jamy ustnej, chirurgii stomatologicznej, chirurgii laserowej oraz zaawansowanej chirurgii periodontologicznej. Obszarem głównego zainteresowania doktor Petkowicz jest badanie powstawania przyczyn chorób błony śluzowej jamy ustnej, wczesna diagnostyka raka jamy ustnej oraz leczenie zmian przednowotworowych.

Dr n. med. Piotr Koliński

Specjalista chirurgii stomatologicznej  Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1994 roku. W 1998 roku uzyskał  tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, a w 2008 uzyskał stopień doktora nauk medycznych.Doświadczenie zawodowe zdobywał na terenie renomowanych placówek w Lublinie i okolicach. W latach 1993-2013 pracował jako asystent w Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej  Uniwersytetu  Medycznego w Lublinie. Był uczestnikiem wielu certyfikowanych kursów, szkoleń i konferencji.Utalentowany i ceniony przez pacjentów. Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej. Zajmuje się odbudową zniszczonych lub utraconych zębów. Wykonuje zabiegi i z zakresu implantologii, protetyki i implantoprotetyki.

Lek.dent. Agnieszka Maczulska-Puchalska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2007-2011 doktorantka W Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie. W 2012 roku otrzymała tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej i endodoncji. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zawdzięcza m.in. pracy klinicznej w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncji UM w Lublinie. Jest uczestnikiem wielu konferencji i kursów praktycznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych a także autorką licznych publikacji naukowych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Specjalizuje się w leczeniu endodontycznym z użyciem mikroskopu, leczeniu próchnicy u dorosłych i dzieci oraz stomatologii estetycznej.

Lek.dent .Agata Grochowska

Monika Sitarz – asystentka

Dyplomowana asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog oraz technik dentystyczny ze specjalizacją CAD/CAM. Czynnie uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Praca jest jej wielką pasją, z zaangażowaniem rozwija swoje zainteresowania w różnych dziedzinach stomatologii. Jest odpowiedzialna za współorganizację pracy w gabinecie. Dba o miła atmosferę i sprawną obsługę pacjentów. Otwarta i życzliwa w kontaktach z ludźmi. Ceni sobie satysfakcję i zadowolenie pacjentów. Poza pracą pasjonatka sportów siłowych. W naszej Dental Studio bis pełni funkcję kierowniczą.

Monika Zderkiewicz – higienistka

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, uczestniczka wielu kursów i szkoleń, wciąż podnosi swoje kwalifikacje. Nieoceniona w swojej pracy. Otwarta, uśmiechnięta i całym sercem zaangażowana w swoją pracę.

Agnieszka Olszanko